Stichting Jeugdfonds Sabrina

Logo Stichting Jeugdfonds Sabrina

Stichting Jeugdfonds Sabrina biedt financiële hulp aan jonge mensen met een beperking, die op fysiek, verstandelijk of sociaal-maatschappelijk terrein in hun ontwikkeling geremd of belemmerd worden.

Ook voor muzieklessen is het mogelijk, om een subsidie aan te vragen.

Informeer rechtstreeks bij:

Stichting Jeugdfonds Sabrina

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close